Adatvédelmi nyilatkozat

Felhasználási szabályzat

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. Ezen felhasználási feltételek (Szabályzat) üzemeltető (Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport; 6722, Szeged Egyetem utca 2-6) által üzemeltetett (www.foldtanalumni.hu) oldalain elérhető internetes szolgáltatás (szolgáltatás, Weboldal) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

2. Felhasználónak minősül a Weblap minden látogatója, illetőleg mindenki, aki a Szolgáltatás bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

3. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a feltétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon, illetve a regisztrált tagokra vonatkozó belső felületen tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Jogi Nyilatkozat, stb.) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás célja

  1.  A Szolgáltatás elsődleges célja, hogy vizsgálja és segítse a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport valamely szakmai műhelyében tevékenykedő, illetve tevékenykedett hallgatók szakmai továbbfejlődését, a munkaerő piacon való érvényesülését.

 2:  A Szolgáltatás másodlagos célja, hogy a végzett hallgatók által önkéntesen megadott adatokból az Adatkezelő (Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport)       számára különböző statisztikai kimutatásokat készítsen.

III. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a weblap üzemeltetőjét illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

4. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.

5. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:

http://foldtanalumni.hu

IV. Felelősségi kérdések

1. Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalom – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

2. Bármely adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

3. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó az adott oldalon tudja megtekinteni. Ezen tartalomszolgáltatók által közzétett tartalomért csak és kizárólag a forrásoldal üzemeltetője felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme az azon oldal üzemeltetőjének szellemi tulajdonát képezi.

4. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

5. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

6. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

V. A regisztráció megszűnése

A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik:

  • A Szolgáltatás megszüntetésével,
  • A Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi törlésével,
  • a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével
  • A regisztráció megszűnik továbbá a Weboldalra történő utolsó belépéstől számított 2 év elteltével.

VI. Egyéb rendelkezések

1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Jogi Nyilatkozat rendelkezik.

2. A Weboldallal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az alábbi oldalon teheti meg: „http://foldtanalumni.hu/kapcsolat”

Vélemény?

Be kell jelentkezni a honlapra egy hozzászólás beküldéséhez.