Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy Ön belép a Szegedi Tudományegyetem Földtudományi Alumni rendszerének (http://foldtanalumni.hu) honlapjára, elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha Ön már regisztrált tagja a fent megnevezett webesfelületnek illetve, abban az esetben is, ha Ön csak a későbbiek során kíván regisztrálni.

  1. Honlapunkon személyes és – egy jól működő Földtudományi Alumni rendszer kiépítéshez szükséges- valamint a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoportjával kapcsolatba hozható adatok gyűjtése folyik.
  2. Az adat gyűjtésének célja az oldal felhasználóinak részére információk és szolgáltatások nyújtása, valamint az SZTE-n és jogelőd intézményeiben végzett hallgatók közötti és az anyaintézmény közötti kapcsolat intenzitásának megfigyelése, elemzése, erre épülő tudásbázis építése.
  3. A felhasználó által a regisztráció során megadott és az Adatkezelőhöz (Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport) került személyes adatok kezelése tekintetében az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. előírásait maradéktalanul betartja.

A felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatokat (pl. e-mail cím) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – a felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül – harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés eseteit. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése, vagy a felhasználó kérése esetén az Adatkezelő megsemmisíti. Ezen kívül az az Adatkezelő bármikor kész arra, hogy a felhasználóinak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon, vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

  1. A webhelyen történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes. Az így keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük.
  2. A felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezései az irányadóak.
  3. Az üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása, vagy jövőbeni reprodukálása nem megengedett. Ugyancsak nem megengedett a weboldal tartalmának bármely más célra történő másolása, felhasználása, vagy más weboldal megjelenítése.
  4. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Az üzemeltető nem vállal felelősséget semmilyen, a weboldal információinak felhasználásából adódó kárért, ideértve a weboldal részbeni vagy egészbeli elérhetetlenségéből, elavultságából, vagy adatvesztéséből adódó károkat is.

Az Adatkezelő és az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy e nyilatkozatot a felhasználó értesítése nélkül megváltoztassa, de kötelezi magát arra, hogy ezek a dokumentumok a változtatások után is megfeleljenek minden hatályos jogszabálynak. A változtatások akkor lépnek hatályba, amikor azok a weboldalon megjelennek. Javasoljuk, hogy a weboldalt időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig a hatályos információk birtokában legyen.

Vélemény?

Be kell jelentkezni a honlapra egy hozzászólás beküldéséhez.